Biološka čista soba Runhui

Soba AHU

Biološki laboratorij

Čist hodnik

Prozor za prolaz kroz čistu sobu

Cijevi za čistu sobu

Cjevovodi procesa čiste sobe