Forster Pharmaceutical Clean Room

Hodnik čiste sobe

Vrata čiste sobe

Čista sobna lampa

Prozor čiste sobe

Procesna soba